банк проростків


банк проростків
Сукупність молодих рослин, які мають затримку в рості, але здатні до нормального розвитку за умов вивільнення для них екологічної ніші. Наприклад, проростки дерев в лісі.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.